2 năm trước

Học bổng đại học Pháp 2022

Lương: -

TP. Hồ Chí Minh

F Giá trị học bổng: Từ 10% đến 40%/1 năm học.

F Thời gian hiệu lực: 3 năm đại học.

F Trường: Đại học UCO, Angers, Pháp.

F Thời gian nhận đơn: Từ 22/02/2022 đến hết 09/05/2022.

F Giá trị du học cộng thêm từ chính sách chung của Chính phủ cộng hòa Pháp:

P Được miễn phí bảo hiểm y tế.

P Được hỗ trợ tiền thuê nhà ở sinh viên lên tới 50% chi phí mỗi tháng.

P Được đi làm thêm 20h/1 tuần trong suốt thời gian học.

P Được ở lại làm việc sau tốt nghiệp (đối với bằng tốt nghiệp Cử nhân thực hành & Thạc sĩ).

P Được miễn visa du lịch 90 ngày trong khối Schengen.

F Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline: 090 81 80 216  hoặc email: info@duhochoabinh.com

Thông tin liên hệ

Tên: -/-

E-mail: info@duhochoabinh.com

Điện thoại: 090 81 80 216